Att välja taktyp - tips från våra takläggare i Örebro

Är det dags att lägga om taket på din fastighet kan du få hjälp och rådgivning kring val av taktyp från våra skickliga takläggare i Örebro. Vi är specialister på alla taktyper och kan dessutom erbjuda dig konkurrenskraftigt pris för din takomläggning.

Ett tak har normalt en livslängd på mellan 30-50 år, beroende på vilket typ av tak du har på din fastighet. Det som dock påverkar ett taks livslängd, utöver taktyp, är hur pass utsatt taket är för väder och vind. Om fastigheten ligger i ett område där det ofta blåser, där det är mycket kallt på vintern eller om fastigheten är omgärdad av träd som kan skada taket är taket utsatt för en större risk att få skador. När du ska lägga ny taktyp på ditt tak kan du kontakta oss för mer information. Vi har takläggare i Örebro som är experter på alla typer av tak och som kan ge dig rådgivning kring ditt nya tak.

 

När det är dags att lägga om taket

När ditt tak släpper igenom regnvatten, inte håller tätt mot fukt, har skador eller är så pass slitet att det snart kommer att tappa sin funktion att hålla tätt bör du byta ditt tak. Om fukt tränger in i fastigheten kan det leda till att du får fuktskador inomhus men också att du får mögel, vilket kan bidra till att personer som vistas i fastigheten blir sjuka. Dessutom kan fukt som får fäste inne i bostaden orsaka stora skador som kan bli kostsamma att renovera. Därför bör du aldrig vänta med ett takbyte utan när det är dags att byta tak bör du snarast kontakta en professionell takläggare i Örebro för att få hjälp med din takomläggning.

 

Välj rätt taktyp för din fastighet

När du lägger om ditt tak ligger det närmast tillhands att du lägger samma typ av tak som du hade innan. Om du har tegelpannor som är i bra skick finns det dessutom möjlighet att lägga om taket med dina gamla tegelpannor då de har en livslängd på upp till 100 år. Du kanske ändå vill byta taktyp av olika skäl eller så kanske ditt tak hade takpannor tidigare men att takkonstruktion inte längre klarar av tyngden från takpannorna. Då kan du behöva välja en annan taktyp för ditt tak. Olika taktyper har olika egenskaper men alla taktyper kan inte läggas på alla tak då vissa takbeklädnader kräver en viss taklutning.

 

Tegelpannor

Tegelpannor ger taket ett klassiskt utseende samtidigt som de också ger taket mer liv då tegelpannor blir vackrare desto äldre de blir. Tegel har använts som takbeklädnad i Sverige sedan medeltiden men det är först i modern tid som tegelpannor har blivit populärt även på småhus. Tegeltak är en dyr takbeklädnad och därför är det många som istället väljer att lägga betongpannor, framför allt i samband med nybyggnation av småhus. Tegelpannor väger mycket vilket gör att det krävs en hållbar och stabil takkonstruktion som klarar av tegeltakets tyngd. Lertegel har en lång livslängd, oftast 50-100 år, vilket gör att det ibland går att lägga om taket med samma takpannor i samband med att man lägger nytt tätskikt på taket. Tegelpannor kräver dock en taklutning på minst 22 grader för att kunna sluta tätt.

 

Betongpannor

Betongpannor är ett populärt alternativ till tegelpannor därför att de har ett likartat utseende men också kan fås i många andra färger än bara tegelrött. Dessutom kostar betongpannor näst intill bara hälften så mycket som tegelpannor vilket gör att det är vanligt att man väljer betongpannor vid nybyggnation av ekonomiska skäl. Betongpannor är tyngre än tegelpannor vilket gör att de lämpar sig bäst för tak med friska och hållbara takkonstruktioner. Betongpannor har en livslängd på cirka 30 år och kräver en taklutning på minst 14 grader.

 

Plåttak

Plåt har använts som takbeklädnad i Sverige sedan 1500-talet men det är först i början på 1900-talet, då bandplåten kom, som plåt blev vanligt även på mindre fastigheter och småhus. Plåt finns i en mängd olika variationer, former och färger och väger betydligt mindre än takpannor, vilket gör det till ett bra alternativ då takpannor blir för tungt. Plåttak kräver en lutning på minst 6 grader vilket gör att plåt går att använda på de flesta tak. Livslängden för ett plåttak är mellan 30-50 år.

 

Papptak

Papptak är en den enda takbeklädnad som kan användas på platta tak som inte har någon lutning. Dock går papptak att lägga på alla typer av tak, även med kraftig lutning. Papptak är också vanligt på mindre byggnader som exempelvis friggebodar eller garage. Denna takbeklädnad är lätt, billig och går snabbt och enkelt att lägga. Papptak har idag en livslängd på upp till 30 år.

 

Boka ett gratis hembesök

Du är välkommen att kontakta oss på Bergströms Tak & Bygg för mer information om våra tjänster då du ska byta tak. Våra takläggare i Örebro är proffs på alla typer av tak vilket gör att vi kan erbjuda dig en takläggning av högsta kvalité med riktigt snygga och hållbara resultat. Du kan boka ett gratis hembesök genom kontaktformuläret på vår hemsida så att vi kan komma ut till din fastighet för att inspektera ditt tak och lämna råd kring ditt nya tak, utan att du förbinder dig för att köpa något.